Snář sebepoznání

Divoké prase, divoký kanec

  • velice známý snový symbol, který dokladuje, že mytologie a vnitřní obrazy na duchovní cestě jsou si velice podobné (více v archetypu Hrdina)
  • jednoznačně představuje živelnou destruktivní falickou sílu snícího
  • nelze ho navždy zabít či zahnat, stejně jako nemůžeme ze sebe vyrvat či potlačit sexualitu; jedinou cestou k ovládnutí je postupná asimilace, kdy se destruktivní falická síla zdětinští, čímž se víceméně potlačí její agresivita a novou infantilní*62 identitu lze lehce ovládnout vůlí, potom už bude divočák pro snícího pokojovým psíkem
  • je předstupněm beránka, v něhož se divoký kanec v určité fázi duchovního vývoje proměňuje
  • oblečení, rukavice či čepice z divočáka: potvrzení stavu přemožitele destruktivní falické síly jen pokud je snící nosí, když tyto věci vidí, pak se jedná o možnost budoucího vývoje a lidé, kteří věci vyrobené z divočáka nosí, ukazují cestu, jak se k takovým znaků moci nad pudy dostat