Snář sebepoznání

Uskutečnění, realizace

  • pokud se člověku na duchovní cestě podaří zdárně asimilovat vlastní negativní složky psýché, pokud asimiluje všechny závislosti, pak proti němu při překračování prahu smrti nepovstane tak silná osobnost (Máro*3) a vzájemný souboj s ní člověk chápe jako jeden z mnoha životních střetů (viz archetyp Numinózum), v tomto případě může realizace*68 proběhnout téměř nepovšimnuta denním vědomím a její potvrzení se pak v určitých snových obrazech dodatečně objeví ve snu