Snář sebepoznání

Úspěch

  • snový úspěch demobilizuje síly ve snícím, tudíž se dá v nejbližším období předpokládat neúspěch ve stejné nebo v podobné oblasti, v níž snící úspěch pocítil
  • touha po úspěchu: viz touha