Snář sebepoznání

Ústí

  • řeky do řeky: symbolizuje splynutí bytostných duší, názorů či myšlenek; tento obraz může být i předzvěstí citového vztahu a následné společné cesty
  • řeky do moře: někdy symbolizuje splynutí duše, názorů či myšlenkového proudu a nevědomí v nerozlučnou jednotu (rozplynutí ega), jindy se může vztahovat k prenatálním vzpomínkám (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice) nebo je důsledkem průniku snícího k nevědomým obsahům psýché