Snář sebepoznání

Ústup

  • z boje: neochota snícího podstoupit morální zápas nebo duševní konflikt; další viz boj, bojiště, bojovat
  • taktický: viz taktika (strategie)
  • před nechtěnými obrazy a snovými personifikacemi: snící podvědomě chápe, že prozatím není schopen otevřeně čelit těmto obrazům či personifikacím
  • zvířat a pudových personifikací před snícím: symbolizuje převahu citového a duchovního vědomí nad pudy
  • osoby a předměty bránící v ústupu: vztahují se k vlastnostem a závislostem, které snící v denním vědomí bude muset jednou překonat
  • nemožnost ústupu z uzavřeného objektu (nejčastěji při současném ohrožení zvenčí): prenatální vzpomínka na druhou fázi porodního procesu, v níž je plod ohrožován zvenčí (porodní stahy) a prozatím nevidí možnost úniku (uzavřené děložní hrdlo); další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
  • jediná ústupová cesta (nejčastěji z uzavřených prostor): alegorické připodobnění porodních kanálů v okamžiku otevření se děložního hrdla; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice