Snář sebepoznání

Utěrka

  • na nádobí: symbolizuje účinný nástroj k očišťování mysli snícího od pudů