Snář sebepoznání

Utopie

  • je vzorem, který nutí člověka zamyslet se nad úrovní vlastního života, rodiny, státních (či obecních) zřízení, nad úrovní správců státního (či obecního) blahobytu