Snář sebepoznání

Uvaděč, uvaděčka

  • v kině: vede nás k oknu, kterým se díváme do světa, k oknu, kterým později, při zvnitřnění, přicházejí kdysi potlačené obrazy (vytěsněná přání), jichž jsme se v denním vědomí vzdali
  • v divadle: vede nás k dramatům života, což se dotýká zvláště citlivých témat, kterých snící odmítá řešit v denním vědomí