Snář sebepoznání

Uvíznout

  • na mělčině: stagnace, která je důsledkem zahálky a lenosti
  • ve výtahu, chodbě, kanálu či v jiném úzkém prostoru: obraz může být vzpomínkou na drama porodu, na okamžik, v němž se na chvíli zastavila cesta plodu porodním kanálem; celý proces popisuje archetyp Bazální perinatální matrice
  • v dopravní zácpě, v davu lidí: viz dav
  • ryby uvíznuvší na mělčině: snícímu hrozí nebezpečí ztráty duchovního obsahu vlastní psýché, proto je dobré, pokud již ve stejném snu rybám z mělčin pomůže do bezpečných vod