Snář sebepoznání

Úvoz

  • vnitřní stavy, ať už jsou kladné nebo záporné, jsou pro snícího přednější než vnější světský život