Snář sebepoznání

Domov

  • u každého snícího velice záleží na osobních asociacích domova, tudíž při negativním vztahu k domovu může být některý význam symbolu rozdílný
  • bývalý: domov symbolizuje božskou přirozenost člověka a je vždy lépe, když se mu z mnoha jeho bydlišť zdá o tom, které je časově nejblíže jeho zrození a jeho prvním krůčkům; tak se snící jako bájný pták Fénix*52 blíží svému duchovnímu zrození
  • je-li snícímu bráněno jít domů: právě tyto vlastnosti jdou proti procesu sjednocování, proti návratu do přirozeného stavu mysli, tak nevědomí ukazuje snícímu nepřipravenost pro proces sjednocování
  • dětský: viz dětský domov
  • důchodců: představuje v nevědomí marnost egoistického snažení, jež je orientováno vně do světa, protože bilance na sklonku života (v symbolu domova důchodců) ukáže vždy přednosti jednání opomíjející osobní zisk a na druhou stranu do sebe zahleděným lidem ukáže rozčarování nad povrchním životem
  • velice důležitým aspektem domova je rozměr, v jakém domov chápeme: je dobré, když se symbol domova stále více zvětšuje (dům, obec, město, přístav, světadíl, planeta, vesmír), aby z toho snící plně pochopil jednotu všeho stvořeného i toho, co dosud leží v rovině nestvořeného jako potenciál všeho jsoucího
  • považovat za svůj domov celou planetu či vesmír patří do krásných obrazů archetypu UFO iniciační obřady
  • návrat domů: dvě slova, která vyjadřují vše podstatné – alegorii duchovní cesty snícího, domov je v nevědomí u Boha a prostřednictvím snů s krásnou krajinou a příjemnými místy mládí je snící utvrzován, že jde správnou cestou
  • odcházet z domova (výhradně z rodiště) a vše rozdat: jen pokud je obraz spojen s Velikonocemi (alegorie mystické smrti*79 snícího) nebo Vánocemi (alegorie zrození stavu Krista), pak se jedná o jeden z krásných duchovních obrazů návratu sjednoceného