Snář sebepoznání

Domovní zvonek

  • jiného domu: spojuje snícího s těmi částmi své vlastní bytosti, které nedokáže prozatím plně pochopit
  • domovní zvonek vlastního domu: neodkladné záležitosti, které bude muset snící v dohledné době vyřešit