Snář sebepoznání

Dopis

  • je zprávou z citové roviny (i když je psán anonymem), proto je kladné dopisy dostávat, otvírat, číst a ještě lepší je snové dopisy psát
  • často zkouší schopnost snícího k přijetí citové roviny, a proto je zcela zákonité, že při citové krizi se symbol dopisu ze snů zcela vytratí
  • dopis v láhvi: symbolizuje střet minulosti (když snící takovou láhev najde) nebo budoucnosti (když takovou láhev připravuje či posílá) s přítomností (většinou citovou)
  • psát: dosažení citové roviny; snaha o vypořádání vlastních chyb minulosti vůči lidem, jimž snící, byť nevědomky, ublížil