Snář sebepoznání

Dospívání

  • dospívající dívka či mladík: lidé se pohybují v převážné většině svého života na rozmezí pudové a citové složky a právě tento přechod symbolizuje proměna (dospívání) dítěte v ženu či muže a tedy proměna citové složky v potencionálně pudovou, jen zřídka se ve snech objevuje proměna obrácená, tedy proměna ženy v dívku či muže v chlapce, což dokladuje povýšení pudů na city
  • po dokončení dospívání dívky či mladíka se k rozměru citové a duchovní roviny přidává rovina pudová, neboť dospělá dívka či dospělý mladík objevili protiklady mužské a ženské složky a nyní se stejně jako jejich rodiče snaží spojením fyzických těl muže a ženy dojít ke sjednocení, z něhož vzejde dítě jako představitel citové roviny