Snář sebepoznání

Dostavník, kočár

  • není pouhým dopravním prostředkem, patří k němu aristokratická vznešenost a schopnost ovládat pudovou a citovou složku
  • proměna traktoru v kočár: zúrodněním se vlastní psýché povýšila na možnost ovládnout pudovou a citovou složku
  • proměna domu v kočár: vysoká schopnost sebekontroly proměňuje běžnou životní výstavbu v triumfální jízdu
  • cestu ke snovým kočárům lze urychlit jogínským cvičením „vyprázdnění mysli“ před spaním
  • úroveň a výzdoba: odvíjí se od schopnosti snícího ovládat pudovou a citovou složku vlastní bytosti; nejvyšší schopnosti snícího potvrzují bělouši zapřažení do slavnostních královských kočárů
  • hlas vycházející z kočáru: varovný hlas duchovní animy (ženský) či duchovního anima (mužský) ukazuje snícímu v krizi cestu zpět k duchovní či alespoň citové rovině
  • snová jízda kočárem: je potvrzení dosažené duchovní roviny a opravňuje snícího k zázrakům řízené imaginace*41 (viz archetyp Řízená imaginace) či k návštěvě zemřelých v Hádově posmrtné říši
  • ženy uvnitř kočáru představují duchovní animu a muži duchovního anima