Snář sebepoznání

Dozorce, dozorkyně

  • na stavbě (polír): výstavba v životě zrychluje, neboť se na ní podílí i citová rovina v symbolu dozorce
  • ve vězení: muž – citový animus, žena – citová anima; často se váže k archetypu Bazální perinatální matrice
  • nevědomí v obrazech vězení navrací snícího v alegorických obrazech do druhé fáze bazální perinatální matrice, kdy se plod cítí ohrožen, pak je ve snech vězněm nebo naopak, pokud již zvládl tuto fázi poznání vlastní existence, pak je ve snu dozorcem; k těmto snům se zákonitě váže absurdita
  • být dozorcem v ženském vězení: mužská část psýché se snaží eliminovat moc a případný rozvoj ženské části psýché
  • být dozorkyní v mužském vězení: ženská část psýché se snaží eliminovat moc a případný rozvoj mužské části psýché
  • jsou ve vězení ohrožováni symboly pudů (lvi, tygři, medvědi, psi apod.): obraz patří do třetí fáze bazální perinatální matrice, v níž se snoubí pudy, sexualita, občas i násilí a někdy i boj o přežití (více o tomto fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice)
  • výchovní, například ve školách a ústavech: muž – citový animus, žena – citová anima
  • dělá někdo z okruhu snícího: právě vlastnost k té osobě se vztahující přivede snícího k pochopení pudové roviny a k plnějšímu prožitku citové roviny
  • jakmile se k dozorci či dozorkyně přidá soucit, má snící možnost nahlédnout do problematiky z duchovní roviny