Snář sebepoznání

Drát

 • pokud dráty jsou na svém místě jako elektrické vedení, součásti elektrických zařízení, pak jimi proudí emoce od jednoho člověka k druhému stejně jako elektrický proud z elektrárny ke spotřebiči
 • čím je drát kratší a čím má menší průměr, tím méně emocí se do něj naindukuje, a tím je méně nebezpečný
 • drát jako překážka (včetně drátěných plotů či ohrad): je třeba rozlišit, zda se jedná o překážku, kterou se snící vědomě odděluje od něčeho nepříjemného, nebo zda se jedná o překážku bránící snícímu postupu vpřed, však každá drátěná překážka má vždy emoční podstatu
 • zlatý drát: představa možnosti téměř dokonalého citového spojení s nějakým člověkem, ale zároveň nebezpečí pýchy
 • zapojit do zařízení: navázání citového vztahu s určitým člověkem; při křiku, jiskření či elektrické ráně se může jednat o varovný sen před takovým vztahem
 • zkratovat, uzemnit: snící zpřetrhá citovou vazbu s některým člověkem ve svém okolí
 • žhavý, žhnoucí: některý z činů snícího vytvořil nebezpečné napětí mezi osobami v jeho okolí
 • dotýkat se drátů spadlých na zem: velice nebezpečná snaha o navázání starých citových vztahů
 • obepínající tělo, zařezávající se do kůže, zraňující, bolestný: dopad nepříjemných emocí snícího, narušené citové vztahy s okolím; takový obraz může mít původ ve vzpomínce na prenatální vývoj (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
 • uvnitř těla: emoce jsou již tak nepříjemné, že narušují integritu bytosti snícího, proto je nutné udělat ve svém citovém životě radikální řez
 • ostnatý drát: patří k omezujícím a zraňujícím symbolům citového původu a často bývá průvodcem archetypu Bazální perinatální matrice (viz archetyp Bazální perinatální matrice)
 • klíče zavěšené na drátech: jednotlivé sexuální vztahy, jež zanechaly emoční stopu ve vědomí snícího (tak se může zobrazovat zpětný pohled na celý život)
 • drátěný výrobek (košík, koule, klec a podobně): symbolizuje schopnost snícího formovat své city k obrazu celku (koule – jednota, košík – zkušenosti vedoucí ke zdokonalení, klec – omezení a podobně)
 • dítě hrající si s drátem: probouzející se sexuálně laděné emoční vztahy
 • představuje emoční překážku, která velice často brání nerušenému letu duchovní animy a duchovního anima, po doteku tyto vždy posílají k zemi, a tedy zpět do citové a pudové roviny prožívání