Snář sebepoznání

Drzost

  • symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy drzého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto drzost nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
  • jednáme, vidíme či cítíme drzé chování tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad drzostí ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucita