Snář sebepoznání

Dřevorubec

  • velice známá pohádka o drvoštěpovi, který uzdraví chřadnoucí princeznu, je přesným vyjádřením symbolu dřevorubce, protože právě vymýcení eroticko-sexuálních symbolů (stromů) v nevědomí zákonitě vede k objevení a posléze i k uzdravení duchovní animy snícího (princezny)