Snář sebepoznání

Žába

 • je významným symbolem proměny (vajíčko – pulec – žába), proto je její výskyt ve snech průvodcem vnitřní proměny snícího, která může být skrytá, tušená nebo viditelná
 • žabí kvákání: ohlašuje vystupování méně nebezpečných a někdy dokonce radostných obsahů podvědomé mysli, které se právě v podobě žáby vynořují do denního vědomí, včetně snů, aby byly vědomou myslí zpracovány (naopak, nebezpečné obsahy podvědomé mysli jsou symbolizovány tichým a útočným krokodýlem)
 • žáby na sobě, spojení žab: vztahuje se k sjednocování mysli na citové úrovni; pokračujícím obrazem je duchovní animus či duchovní anima (princ či princezna) zakletí v žábu
 • promění se v prince či princeznu: láska a vřelý vztah k niterným prožitkům v podvědomé mysli dá snícímu (snící) objevit duchovní animu v podobě zakleté princezny (duchovního anima v podobě zakletého prince)
 • zabít: velice negativní, neboť snící tímto aktem přetrhne plynulé vynášení obsahů podvědomí k vědomému zpracování, pak uvnitř mysli snícího může z nezpracovaných impulzů vzniknout přetlak, který ohrožuje psychickou stabilitu
 • vidět druhé zabíjet: má stejný význam jako když snící zabije žábu sám, jen s tím rozdílem, že vynášení podvědomých obsahů mysli přeruší (zabije) vlastnost, která se vztahuje k personifikovanému tvoru či osobě (nejčastěji žáby zabíjejí pudové nebo živočišné personifikace)
 • vidět spoustu mrtvých žab: negativní obraz, neboť snící přerušil zdravý tok mezi nevědomím a denním vědomím, což mu znemožňuje plynule a bezpečně pracovat s podvědomými obsahy psýché
 • útočná: snící se ve vynášení obsahů podvědomé mysli ocitá na rozcestí bezpečného a nebezpečného obsahu; pokud útok žáby nedokáže eliminovat, objeví se v příštích snech symbol krokodýla, který lépe odpovídá vynášení nebezpečných obsahů z podvědomé mysli do snů
 • jedna žába ohrožuje druhou: obraz je dokladem neschopnosti zpracovávat vynesené obsahy podvědomé mysli
 • velikost žáby: je synonymem objemu podvědomých obsahů, které bychom měli vědomě zpracovat
 • pavouk proměnivší se v žábu: štěstí a zisk nejen v hmotné sféře vyměníte za možnost duchovního vývoje