Snář sebepoznání

Žaluzie

  • zatažené: z pohledu zevnitř posouvají prožitek do vnitřního světa snícího, z pohledu zvnějšku zabraňují snícímu nahlédnout do vlastního nitra; pokud při pobytu snícího uvnitř stínící žaluzie z okna spadnou či otočením umožní pohled přes okno, pak snící vyměnil citový či duchovní náhled a spadl do pudového prožívání (tyto obrazy jsou důsledkem morálního pochybení)