Snář sebepoznání

Železnice

 • stavba železnice: počátek důležitého životního období; výstavba životní cesty
 • železniční zastávka, nádraží: viz nádraží
 • železniční dopravní prostředek: viz vagón, viz vlak nebo viz lokomotiva
 • železniční trať: viz koleje (železniční)
 • železniční most: viz most
 • nechráněný železniční přejezd: je synonymem nebezpečného střetu životních osudů
 • železniční závory: ochraňují bezpečnou životní cestu snícího, ať už z pohledu cesty, nebo kolejí
 • skála či kámen na železniční trati: informuje snícího o nutnosti vynaložit již v brzké době mnoho úsilí k odstranění překážky na životní cestě, překážky, kterou si snící kdysi sám svým jednáním vytvořil; další podrobnosti viz kámen nebo viz skála
 • černé kozy na železniční trati: pro svobodné varování před zamýšleným sňatkem, pro sezdané upozornění, že v brzké době pocítí zejména negativní stránku manželského soužití
 • dům nebo budova v cestě železniční trati či přímo na ní: výstavba individuality snícího probíhala v poslední době na zcela nevhodném základu, neboť zabraňuje pokračovat v nastoupené životní cestě; jednodušší bude zbořit dům a postavit jej jinde (vystavět novou individualitu) než přestavět železniční trať (životní cestu)
 • boje či střety ničí železnici: obraz vyjadřuje výrazné zpomalení životní cesty
 • uniforma zaměstnance železnic: symbolizuje pomoc na další životní cestě
 • železniční výhybky: při narůstání počtu kolejí symbolizují rozvětvení cest a rozšiřování možností osudového vývoje, zatímco při ubývání počtu kolejí symbolizují zužování možností osudového výběru a stále jasnější cíl životní cesty
 • jízdní řád: představuje schopnost načasovat vlastní životní kroky a touhu vzepřít se nahodilým událostem
 • ohnivá strouha či příkop se promění v železniční koleje: žádostivost (oheň) jako spouštěcí impulz duálního myšlení (dvě kolejnice)