Snář sebepoznání

Železo

  • železná konstrukce: viz konstrukce
  • u železných předmětů je proti předmětům z jiných materiálů zdůrazněna pevnost, tvrdost, stabilita
  • železné dveře: významný životní předěl; jen výklad ostatních symbolů dá rozeznat, od čeho se snící distancoval a k čemu směřuje
  • pro vysvětlení snu jsou důležité i tvary železných předmětů (například falické či okrouhlé, duté – znázorňující ženskou přirozenost)
  • železné pláty, plechy: viz plech
  • další podrobnosti viz kov