Snář sebepoznání

Ženich

  • je důležitým symbolem na cestě ke zdokonalení; postavou ženicha vrcholí život snového mladíka (panice) – citového anima nebo muže – pudového anima, aby dosud rozdělené citové či pudové složky anima – animus mohly dojít ke sjednocení v symbolickém svatebním obřadu; podle vlastností ženicha pak lze poznat, ke které rovině sjednocování náleží a na kterou rovinu prožívání se snící dostává; podmínkou úspěšného sjednocení na citové rovině je pochopení aspektů citové animy a citového anima, jedině tak je člověk zabezpečen proti obvyklému pádu na pudovou rovinu prožívání a je mu umožněno vystoupit na duchovní rovinu prožívání; podmínkou úspěšného sjednocení na pudové rovině je pochopení aspektů pudové animy a pudového anima bez jakékoliv přítomnosti sexu
  • svatební hostina, stejně jako jiné pudové symboly (například jídlo, houby, nádoby, falické předměty) degradují sen s nevěstou či ženichem na pudovou rovinu prožívání
  • neznámý (častěji ve snech žen): snící žena dospěla k poznání podstaty svého pudového či citového anima spíše podvědomě, pomocí řádného morálně bezúhonného života, než vědomou cestou sebezdokonalování a vědomým spojování protikladů anima – animus; ženám se často objevuje známá nevěsta s neznámým ženichem, čímž nevědomí snící ženě radí, aby se více soustředila na poznání vlastní mužské složky duše
  • známý či dokonce blízký (častěji ve snech mužů): potvrzuje vědomou práci na poli vlastního sebezdokonalování mužské citové složky duše; mužům se často objevuje známý ženich s neznámou nevěstou, čímž nevědomí snícímu radí, aby se více soustředil na poznání vlastní ženské složky duše
  • být ženichem (ve snech mužů): nevědomí tímto snem potvrzuje, že snící velice dobře zná vlastní mužskou složku psýché a je z tohoto hlediska připraven na sjednocující proces, jenž je popsán v archetypu Anima – Animus
  • sny s nevěstou a ženichem: bývají předzvěstí skutečného sjednocení citových složek psýché, jež se ve snech objevují v jiných formách, již bez přítomnosti nevěsty či ženicha