Snář sebepoznání

Žhář

  • symbolizuje neuvědomělou touhu zlikvidovat nepříjemné vnitřní obsahy psýché (nejčastěji pudové symboly a závislosti nebo citovou labilitu)
  • podle zapalovaných symbolů (například dřevo – pudy) a jejich místa (nejčastěji sklepy – podvědomí, půdy – rozum, vědomá mysl) lze snadno vytušit, kde se problém snícího skrývá