Snář sebepoznání

Židle

 • má vztah k procesu uzdravování mysli, k negativním vlastnostem, jichž se snaží snící zbavit, proto se při duchovní krizi židle ve snech dlouhodobě nevyskytuje (až do doby než dojde k opětovnému nastartování procesu sebezdokonalování)
 • zavěšená, visící: je důrazným upozorněním, aby snící neopomíjel vlastní duševní a duchovní vývoj a opět se začal zaobírat vlastními negativními vlastnostmi a jejich asimilací
 • koupená snícímu: obraz má za úkol zesílit snahu snícího v probíhajícím procesu sebezdokonalování
 • podle dalších symbolů snu se židlí se dá poznat, ke které rovině uzdravování psýché dochází (pudová, citová, duchovní)
 • předměty a symboly na židli či pod židlí: upřesňují problém, s nímž by se měl snící v následném období vypořádat
 • sedět na ní: jakmile snící dobře nastartuje proces sebezdokonalování, vidí z této pozice své závislosti a negativní vlastnosti v názorné podobě, což mu umožní s nimi podstatně lépe pracovat a odstranit je
 • vozit, přenášet, obracet, rovnat, čistit, barvit, lakovat: vyjadřuje aktivní snahu snícího pracovat s negativními obsahy psýché za účelem jejich definitivního odstranění
 • dva lidé sedící na jedné židli: pokud sedí na sobě, pak je to symbolické vyjádření pohlavního aktu, přestože je obraz prostý jakékoliv erotiky, pokud sedí vedle sebe, pak se jedná o symbolické znázornění boje o místo či o postavení
 • na kolečkách: snící nastartoval automatický proces asimilace negativních vlastností a závislostí
 • sedět na dvou židlích či tento obraz vidět: snící by se měl zamyslet nad vlastním egoismem a nesmyslnou touhou, která jej vede do stále tragičtějších závislostí
 • útok židlí: židle je účinnou zbraní proti pudovým personifikacím, neboť v tomto případě znázorňuje některou překonanou negativní vlastnost či závislost
 • rozbitá, vyhozená: vyřešená či asimilovaná negativní vlastnost či závislost, jejíž charakter se může poznat podle dalších snových symbolů
 • usnout na židli, spát na židli: zastavení procesu sebezdokonalování je předzvěstí brzkých problémů v denním životě
 • trojnožka: viz trojnožka
 • houpací: viz houpací křeslo, kůň, houpačka