Snář sebepoznání

Živel, živly

  • čtyři živly – země, voda, oheň a vzduch (viz země, viz voda, viz oheň, viz vzduch); čtyři živly symbolizuje číslo 4 (viz číslo)
  • zobrazení čtyř živlů ve čtverci: již samotný čtverec představuje čtyři živly, které udělují chaosu řád, proto například lamaistická mandala*21 dotýkající se vnitřní podstaty člověka zpravidla obsahuje čtvercový půdorys stúpy*10, uvnitř které je vytvořena podstata mandaly
  • důsledkem přeceňování vlivů některých živlů na úkor druhých (nevyrovnanost a nevyváženost): je symbol obdélníku; nejčastěji člověk přeceňuje zemi a oheň na úkor vody a vzduchu, čímž ve skutečnosti upřednostňuje hmotný svět a činy v něm nad city a mysl
  • vzájemnou vyrovnanost a souhru živlů na vnější i vnitřní úrovni: symbolizuje chléb, neboť mouka (země), voda (voda), kvasnice či kvásek jako provzdušnění (vzduch) a oheň, který chléb činí poživatelným, ukazují snícímu plynulost procesu sebezdokonalování; podobnou vyrovnanost živlů (voda a oheň) symbolizuje hroznové víno, které potřebuje mnoho slunce (oheň) a mnoho vody, jakmile cokoli schází, víno nevyroste; vyrovnanost živlů je znakem oživení ducha
  • běsnící vodní živel (například rozvodněná řeka či rozbouřené moře): hněv