Snář sebepoznání

Živočišnost

  • odhalovat vlastní živočišnost: umožňuje pozorování zvěře nebo také vábnička zvěře, která na příkladu přivábeného zvířete dává možnost rozpoznat vzorec pudového chování
  • každý člověk by se měl snažit ze svého jednání, cítění a myšlení vyloučit živočišnost, která může být symbolizovaná zvířetem (viz zvíře), dřevem (viz dřevo) či jinými přírodními materiály
  • k asimilaci živočišnosti významně napomáhá rituální obětování zvířete, což v nevědomí a v snech znamená vzdání se zvířecích instinktů snícího ve prospěch citů a uzdravující se individuality
  • citové personifikace pomáhají povýšit pudovost a živočišnost na city