Snář sebepoznání

Duše

  • pneumatiky: u jízdního kola a motocyklu se vztahuje k podstatě sexuality a u automobilu k podstatě vlastností a závislostí, které snícího vedou životem
  • míče: podstata osudu či procesu sjednocování; jakmile si snící v samotném snu uvědomí podstatu míče jako duté koule, může rozpoznat jiné skutečnosti a jiné obsahy vlastní psýché; krize nastává, když je duše poškozená a snící ji nedokáže opravit
  • člověka: představuje souhrn duševních schopností, které se vážou k snícímu
  • mír v duši: teprve po zklidnění hmotného těla a roztěkané mysli člověk ve svém nitru ve stavu bez chtění objeví vnitřní mír, jehož příčiny neleží ve vnějším světě; takový mír ukazuje význam ztišení mysli pro zdárný psychický a duchovní vývoj (cestou k zažívání klidu a míru ve snech a později i v denní skutečnosti jsou pravidelné meditace)
  • ve vztahu k ďáblu: jakmile člověk začne opomíjet citovou rovinu a naplní svou duši pudovými obrazy, pak je chutným soustem vítězné ďábelské personifikace*65 vlastních pudových vlastností (více v archetypu Stín); v této neradostné situaci takový padlý člověk bude všemi silami popírat existenci duše, aby zastřel vlastní pád před druhými i před sebou samým
  • univerzální, světová: soubor duchovních kvalit sjednocených kosmickým vědomím; vnímat tento fenomén je duchovní schopností překračující lidství (citovou rovinu)