Snář sebepoznání

Živý, živá, živé

  • živé či obživlé předměty: minulost a vzpomínky ve snícím stále žijí a formou snu vstupují do vědomí snícího, aby byly pochopeny a vyřešeny
  • živé skály, živý břeh (často leží za rozbouřeným mořem): obraz je symbolickým vyjádřením druhého břehu, který popisuje například řecká mytologie v dobrodružství argonautů (druhý břeh je poslední obrovská výzva pro člověka, který kráčí od světských ideálů k duchovním)
  • bytost, jež pouhým pohledem obrací vše živé v kámen (například řecká Medúza): symbolizuje utváření karmy*26, neboť vše živé (myšlenky, pocity i činy) obrací v kámen (v karmický důsledek podle karmického zákona*34)
  • živé kořeny: vyjadřují poznávání podvědomých procesů, ale pokud jsou živé kořeny ve spojení se sněhem či ledem, jedná se o poznávání duchovní podstaty bytí, což je pro duchovního člověka velice kladný sen
  • živá voda (stejně i mrtvá voda): je jedním z největších mystérií ezoterismu, neboť podle alchymistů pochází z Luny a má moc z těl vytahovat duše, nebo tělům život a duši propůjčovat
  • živé je oddělené od mrtvého vodou či řekou: symbolická řeka Styx, která v nevědomí a ve snech bývá symbolem smrti
  • živé štíty (lidské): viz rukojmí
  • živý plot: protože je přírodního charakteru, je chabou obranou snícího před pudovou složkou, či opačně nedostatečnou překážkou pro snícího na cestě sebezdokonalení
  • mít moc proměňovat mrtvá zvířata v živá: když se snící navrátí z duchovní roviny zpět na citovou a pudovou rovinu, může ovlivňovat život mnoha pudových personifikací, ale tento scénář platí pouze tehdy, když se obživlá zvířata chovají ke snícímu láskyplně a zcela oddaně