Snář sebepoznání

Žně

  • ukazují úspěšné dovršení určité etapy vývoje a zároveň čas zhodnocení nabytých zkušeností, nyní nastává dlouhé období, kdy je potřeba zpracovat vše sklizené (trvá i mnoho let), než přijde čas setí
  • posečené pole, sklizená úroda: dokončená významná práce nebo úspěšné završení určité životní etapy
  • další podobné symboly viz klas, viz obilí a viz pole