Snář sebepoznání

Kotrmelec

  • symbolizuje přetočení původního významu či náhledu
  • pokud kotrmelec snící či jiný člověk (personifikovaná vlastnost snícího) zvládne dobře, pak tuto změnu ustojí bez větších problémů, pokud si při kotrmelci ublíží, pak zatím není schopen tuto změnu akceptovat
  • jako součást cvičení: viz cvičení