Snář sebepoznání

Dvůr

  • bláto, hnůj na dvoře: hmotné touhy v mysli strhující snícího k negativním činům (o trochu méně negativní je zarostlý a neudržovaný dvůr)
  • selský: ukazuje souhrn vlastností (v názorné podobě zvířat), s nimiž se bude snící v nejbližší době střetávat; domácí zvířectvo na dvoře symbolizuje začátek sebepoznávání a začátek poctivé práce s pudy
  • napadení, boj na dvoře: rozpolcená mysl snícího, střet protikladných vlastností
  • čistit, dláždit: usnadnění budoucí životní cesty
  • zaplavený: přemíra citů zaplavuje vědomí snícího, čímž ho nabádá k trpělivé práci s emocemi
  • zpěv a hudba ze dvora: posouvají snícího do citové roviny a dává mu možnost přehlédnout vše pudové právě z této roviny a rozeznat v pudových lákadlech jednoznačně brzdící prvek svého vývoje
  • školní dvůr: většinou citová rovina
  • velice důležitý je tvar dvoru: nejprve snící nevnímá tvar dvoru vůbec, později si všímá obdélníkového či čtvercového tvaru a nakonec je schopen vnímat kruhový dvůr, jenž symbolizuje vstup do duchovní roviny
  • královský: citová rovina s možností lehce vystoupit na rovinu duchovní, ale i tvrdě spadnout zpět na rovinu pudovou
  • vnitřní dvůr pokrytý ledem: velice významný okamžik návštěvy duchovní roviny, po němž vědomí snícího naplněné duchovním vědomím se vrací zpět na rovinu citovou