Snář sebepoznání

Dým

 • co je na nebi či v ovzduší, představuje náplň mysli, co shoří (snový oheň je důsledkem soustředění), představuje proměnu, a dým symbolizuje nedokonale uskutečněnou proměnu
 • může být i součástí rituálu, který pomáhá ve snícím rozžehnout touhu po poznání vnitřního světa
 • kouř z továrních komínů: probouzející se sexualita hrozí stát se dominující náplní vědomí snícího
 • barevný dým: určuje charakter proměňovaného prvku či působící síly (viz jednotlivá barva)
 • vycházející ze snícího či z dalších lidí: nedokonalá vnitřní proměna snícího nebo stejně nedokonalá proměna jeho vlastností, které se vztahují k personifikované osobě
 • vycházející z kamen či komínu do místnosti: nekvalitní zpracování vlastních emocí, je třeba lépe a soustředěněji odstraňovat negativa ze své mysli
 • zadýmený vlastní dům (většinou od kamen): varování před nebezpečím vleklé krize; nutnost opustit „hrad“, ve kterém se snící schoval před světem, zvnějšku posoudit své emoce a naučit se s nimi správně pracovat
 • rozsáhlé požáry s množstvím černého dýmu: oheň a dým v emočně vypjatých snech mohou být skutečnou vizí událostí budoucích či minulých (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti); stoupající napětí ve světě a vážné nebezpečí válečného konfliktu
 • varuje snícího před meditačním soustředěním do některých čaker*28, případně před příliš velkou intenzitou soustředění
 • z duchovní roviny lze dým lehce odstraňovat například řízenou imaginací*41, a tím i odstranit následky nedokonalé proměny, jež kalí mysl snícího
 • je-li introvertní soustřeďování směřováno správným směrem a správnou intenzitou, pak se v nitru snícího rozhoří duchovní oheň, který v žádném případě neprodukuje dým, a stravuje vše pudové a citové povahy