Snář sebepoznání

Facka

  • dávat: nepochopení stavu, v němž fackovaný jedinec je
  • dávat dětem: nepochopení procesu sjednocování
  • dostávat: ponížení uměle vyvyšovaného ega
  • výzva k bdělosti a pozornosti (například: když při sexuálních hrátkách dostanete od neznámého člověka facku, tak vás citová anima či animus upozorňuje na nebezpečné upadání do světa pudů)