Snář sebepoznání

Absolutní

  • buddhisté jsou přesvědčeni, že pravá, absolutní, realita leží mimo hmotný svět ve stavu bez formy (tvaru) a času; oba aspekty, tedy buddhistické absolutno (beztvará prázdnota*31 a bezčasovost) a materialistická realita hmotného světa se bytostně dotýkají lidské existence
  • objevení se specifikace „absolutní“ (např. svoboda, klid, ticho, jednota) ve snech napovídá o přiblížení se chápání buddhistického absolutna.