Snář sebepoznání

Faleš, falešný, falešná, falešné

  • přijímaná faleš vlastní i druhých: představuje nebezpečí, že se iluze, nepravda a lež stanou morálním kreditem snícího
  • jednáme, vidíme či cítíme falešné chování a podvádění tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad falešností vlastního chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet; to není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit
  • falešná hudba, tóny, zpěv: disharmonie uvnitř duše; je nanejvýš nutné sladit vnější tlaky s vnitřním cítěním a dospět k vnitřní vyrovnanosti, ke klidu a míru v duši
  • falešné peníze, zboží, zlato: zklamání nad jednáním druhých lidí vytvoří prostor pro zamyšlení se nad svým vlastním jednáním, jímž snící někdy v minulosti ublížil, proto je dobré přijmout falešné jednání druhých a v pochopení směřovat k soucitu s chtivými lidmi
  • faleš a přetvářka patří k masce osobnosti a k egu, tedy k tomu, co je na povrchu, zatímco jednání bez falše a přetvářky patří tváři pod maskou a je podstatou skutečné individuality