Snář sebepoznání

Fotoaparát

  • symbolizuje určitou emoční vazbu snícího s fotografovaným předmětem či prostředím
  • v zapalovači: symbolizuje touhu proměňovat osobní negativní vlastnosti, které jsou nebo mohou být fotoaparátem zaznamenávány
  • film do fotoaparátu: upozornění snícímu, aby si zapamatoval určitou (většinou negativní) událost, jejíž charakter je určen obrázkem na filmu nebo událostmi kolem symbolu