Snář sebepoznání

Fyzika, fyzikální

  • svět snů nepodléhá klasickým fyzikálním zákonům, které mají vztah k hmotnému světu, ale je řízen zákonem příčiny a následků (karmický zákon*34), proto je zcela běžné, že se jevy spatřené ve snech vymykají fyzikálním zákonům