Snář sebepoznání

Had

 • symbol hada v nevědomí a ve snech je velice spletitý, neboť ve vztahu k člověku vyjadřuje sexualitu, zároveň životní sílu, proměnu, ve vztahu ke světu vyjadřuje evoluci, nepřetržitý koloběh zrozování, ale také negativní aspekt stvořeného
 • jako ďábel, svůdce, představitel říše zla: zcela jednoznačně negativní stránka snícího (více v archetypu Stín); ze dvou aspektů hada (sexualita a životní síla) si snící uvědomuje pouze tu negativní
 • hadí jed, jedovatý had: zakázaná sexualita, morální zábrany překročit práh a ochutnat to zakázané; jedovatý had (i jeho jed) může vyjadřovat možné sexuální vztahy, kterých se snící podvědomě zříká
 • vylézající z úst: symbolizuje soulož
 • obrovský had vylézající z tunelu či lezoucí do tunelu: věčný princip soulože
 • vývoj symbolu hada ve snech může ukázat buď správnost nastoupené cesty, jež by měla omezit nadvládu pudů, nebo může varovat před neprozřetelným riskováním v boji s vlastní pudovou částí; had v nevědomí není naším nepřítelem, neboť se k němu mimo sexualitu vztahuje i životní síla, která v sobě nese zákonitě i významný léčitelský aspekt
 • být uštknut hadem: vlastní sexualita a podvědomé chtění sexuálního styku způsobí snícímu mnoho nepříjemností; nevědomí často právě takto snícího varuje před nešťastným vztahem s druhou osobou
 • strach z hada: právě tento strach brání snícímu rozpoznat v hadovi numinózní symbol*36 nebo bytost ze sféry therianthropů*22 a zvířecích duchů (více v archetypu Témata zničení světa)
 • útok hada proti snícímu: když snící odpustí hadovi útok proti sobě již v samotném snu, může se v některém z příštích snů setkat s bytostí therianthropa a zvířecího ducha, neboť právě odpuštění a soucit boří bariéry mezi světy
 • s pohlavními znaky (ňadra, pohlavní úd), inteligentní, schopen se proměnit v lidskou bytost: je jednoznačně fenoménem sféry therianthropů a zvířecích duchů (více v archetypu Témata zničení světa)
 • barva hada: nám může pomoci odhalit podstatu významu i roli hada v samotném snu
 • had požírající vlastní ocas (Úroboros): je symbolem evoluce, která se bez přestání obnovuje vlastním ničením v pohybu bez konce; tento obraz je pojímán jako podstata bytí i jako tvořivý element, v němž nic neumírá, nic se neztrácí a obrozuje se sám v sobě podobně jako prima materia (pralátka), jež je jedním z úhelných kamenů alchymie
 • je velice častým symbolem proměny, když se proměňuje v jiné sexuální a pudové symboly; teprve po zvládnutí sexuální zdrženlivosti se může proměny hada účastnit i sám snící vlastním bytostným přepodstatněním, jaké zažil bájný thébský věštec Teiresiás*38
 • pozorovat hada při svlékání kůže: velice významná proměna se týká především vědomí snícího
 • had s krásným duhovým peřím v záhlaví (nejčastěji chřestýš): jedná se o symbol bájného boha jménem Quetzalcoatl*39; další podrobnosti viz Quetzalcoatl (Opeřený had)
 • zabít hada: velice negativní symbol, který ohrožuje duševní i fyzické zdraví snícího
 • vidět mrtvého: je na rozdíl od zabití hada pozitivním symbolem, neboť ukazuje důsledek vnitřního boje s pudovou částí a přímo se nedotýká životní energie; mrtvé hadí tělo (třeba i rozsekané) je dokladem překonání závislosti na sexuálním chtění, přičemž závislost byla tak silná, jak velký byl had ve snu (když je sexualita malá, pak člověk nemá touhu ji potlačovat či zpracovávat, teprve po uvědomění si této závislosti a snaze ji ovládnout dojde k vnitřnímu nárůstu sexuality)
 • obtočený kolem kmene stromu: pokušení a strom poznání
 • rozkazovat hadům: snící ovládl i vnitřní podvědomé sexuální popudy vystupující z jeho nitra a je schopen usměrnit životní energii (jež se dosud vybíjela prostřednictvím sexuality) žádaným směrem
 • hadí síla: viz hadí síla
 • mluvit s hadem: významné sblížení se symbolem vede k pochopení pozitivní role hada v nevědomí
 • mít hada za přítele: to není poddání se sexualitě, ale pochopení životní energie vlastní bytosti; vytváří velice příhodné podmínky pro trvalé žití některých duchovních stavů
 • dva hadi vinoucí se vzhůru okolo hole (Merkurova hůl – caduceus): představují pozitivní a negativní aspekt, mužskou a ženskou složku, pád a vzestup, zatímco hůl v symbolu znázorňuje osu světa; ve vyšším principu symbol odděluje původní chaos od stvoření a ve svém celku zároveň sjednocuje protiklady
 • hadí maso: vymyká se sexualitě červeného masa i sexualitě s city v podobě bílého masa a povyšuje symbol masa na duchovní potravu
 • sníst hada: jako by se tento symbol zcela vymykal rámci, v němž symbol hada popisuji; jednoznačný je pouze fakt, že pozření hadího masa umožní snícímu, i když zatím jen ve snu, rozumět zvířecí řeči*40 a běžně se zvířaty rozmlouvat