Snář sebepoznání

Hádka

  • přímo prožívat: snící se za každou cenu snaží prosadit své představy a názory bez ohledu na mínění druhých; aktivní účast na hádkách doplněná násilím je důsledkem silného egoismu snícího
  • symbolizuje vnitřní konflikt, a je tak dokladem prožívané schizofrenie
  • zažehnat, obrátit v žert, zesměšnit a podobně: zesilující míra tolerance je předpokladem budoucího sjednocení rozdělených částí já snícího
  • pozorovat hádající se lidi: je dobré, když se snící nedá zatáhnout do hádky, a je lepší, když snící hádku indiferentně pozoruje, a je ještě lepší, když snící soucítí s hádajícími se lidmi, neboť jedině soucit trvale vykoření záporné vlastnosti z vědomí člověka
  • hádky na lavičkách (viděné i prožívané): charakterizují vlastnosti, které nám brání v uskutečnění nějakého milostného vztahu nebo maří prohloubení stávajícího vztahu
  • hádat se s kuchařem (kuchařkou): neochota přijmout stávající stav sexuálně laděných vztahů, snaha vydupat si cosi kvalitnějšího, chutnějšího a ještě ve větším množství
  • mezi mužem a ženou za osobní účasti snícího: nevyrovnanost mezi mužským a ženským aspektem (mezi animem a animou) ve vlastním nitru; touha pokořit svůj protiklad subjektivní pravdou však povede jen k větším vnitřním konfliktům; jediná cesta je absorbovat protichůdné tlaky, povyšovat ponížené, snižovat povýšené a kráčet cestou ke sjednocení rozdělené mysli