Snář sebepoznání

Asketa

  • nesmí se jednat o tzv. „tělesného“ asketu, který se oddává sebetrýznění, neboť tito lidé často propadají do daleko horších životních podmínek, než jsou jim v současném životě k dispozici; pokud se podobný asketa ve snech objeví, pak je to pro snícího varováním před zbytečným trestáním a sebetrýzněním
  • pozitivní je když se asketa vzdává citového života či myšlenek na svět ve prospěch vyšších ideálů; být takovým asketou znamená, že duchovní hodnoty jasně převyšují světské; pokud člověk podobného asketu vidí, pak mu nevědomí ukazuje různé možnosti existence v současném těle, neboť snícího přestal „bavit svět“, tuší uvnitř vlastního bytí vyšší ideály a vzápětí se je snaží naplnit
  • vyznávající pohlavní zdrženlivost: viz celibát