Snář sebepoznání

Havárie

  • ekologická: většinou bývá odrazem tzv. špatného lůna*57 v prenatálním stavu (více v archetypu Bazální a perinatální matrice)
  • snícího v pozemním dopravním prostředku: v dohledné době přijde vážná a dlouhá krize
  • vidět havárii pozemního dopravního prostředku: nebezpečí krize, nutnost revize vlastních rozhodnutí a postupů, neboť jedině tak se snící vyvaruje budoucích vážných problémů
  • letecká: nebe symbolizuje vnitřní obraz psychiky organismu a letadla jsou rušivé zátěže, proto havárie letadla je z hlediska nevědomí kladným prvkem, neboť se snící zbavuje psychických nečistot (závadných myšlenek), pak záleží jen na tom, kolik kouře z havarovaného letadla zaneřádí psychiku snícího; nejčastěji z nebe padají letadla symbolizující zvědavost (vyhlídková letadla); někdy mohou mít obrazy leteckých neštěstí kromě zde uvedených významů i prorockou vizi skutečné události (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
  • havarijní stavy v továrnách, v elektrárnách, na inženýrských sítích a podobně: viz jednotlivé symboly