Snář sebepoznání

Hedvábí

  • kupovat, vlastnit: výrazné zlepšení finanční situace; barva hedvábí může napovědět, co větší příliv finančních prostředků se snícím učiní (viz barva)
  • prodávat, ztratit, vyhazovat: finanční ztráta