Snář sebepoznání

Hexagram

  • šesticípá hvězda (Davidova): vyjadřuje makrokosmos jako sjednocení protikladů, skládá se ze symbolu ohně a ze symbolu vody, dvou obrácených trojúhelníků, jež mohou ve sjednoceném stavu koexistovat spolu dohromady a překreslením na sebe vytvářejí právě symbol Davidovy hvězdy, která sjednocuje mužský a ženský princip (viz číslo 6)