Snář sebepoznání

Hlad

 • má za úkol vyburcovat ve snícím pud sebezáchovy; nejčastěji je pud sebezáchovy představován jeho dominantní součástí – sexuální touhou
 • snový hlad mobilizuje skryté rezervy, zefektivňuje jednání, což ve svém důsledku (v denním vědomí) může přinést zvětšení majetku nebo služební postup pro snadnější výběr budoucích partnerů
 • velký hlad: svědčí o nedostatečném sexuálním životě, může být předzvěstí významné změny, protože sexuální strádání vede k narušení současných partnerských vztahů
 • hladový jíst jídlo jiným lidem: podvědomá snaha o navázání sexuálního vztahu se zadaným člověkem
 • dávat jídlo druhým lidem a zůstat hladový: vzdávání se hmotných lákadel světa, vzdávání se potenciálních sexuálních vztahů ve prospěch druhých lidí
 • dávat jídlo dětem a zůstat hladový: snící se vzdává případných sexuálních vztahů ve prospěch citové roviny a ve prospěch sjednocování protikladů
 • hladová dívka či žena: v drtivé většině citová anima (častěji se obraz objevuje ve snech mužů)
 • hladový mladík či muž: v drtivé většině citový animus (častěji se obraz objevuje ve snech žen)
 • hladová zvířata: symbolizují strádající pudy a vlastnosti, jež se vztahují k příslušnému zvířeti; u takto strádajících zvířat je nutné dospět k soucitu, neboť jedině touto cestou se snící dostane z prožitku tělesného strádání, jež je zaviněné vnitřním bojem člověka proti vegetativním silám přírody (city proti pudům, což je například v řecké mytologii symbolizováno bojem Herakla proti gigantům)
 • hladový nepřátelský lev: pozitivní sen, neboť strádá mužská ješitnost samčí nadřazenosti (u mužů) a zeslabuje se sexuální náruživost (u mužů i u žen)
 • hladový přátelský či ochočený lev: negativní sen, neboť strádá již naučená schopnost ovládat mužskou ješitnost a samčí nadřazenosti (u mužů) a opět se může vracet sexuální náruživost (u mužů i u žen)
 • každá duchovní cesta a každý pokus o sebezdokonalování jsou lemované snovým hladem, neboť k životu na citové (případně duchovní) rovině je nutné opustit pudové prožívání (jíst)
 • držet hladovku či půst: viz půst
 • mučení hladem: má předpoklady k brzké bytostné transformaci, ale pouze je-li přítomen soucit; jinak se tento akt stává pouhým sadomasochistickým výlevem nemocné duše
 • po snové smrti hladem za účasti citové animy (u mužů) či citového anima (u žen) přichází nádherný okamžik duchovního znovuzrození plný překvapivých zázraků