Snář sebepoznání

Ateismus

  • viděný: buď je varováním před negativním mravním vývojem, nebo, zejména ve vyšší fázi duchovního vývoje, učí snícího toleranci s těmito nešťastnými lidmi, kteří si nevědomě vystavěli psychologické bariéry proti vyšším kvalitám bytí
  • prožívaný: pokud je stejný stav i náplní denního vědomí, pak se blíží okamžik zlomu, v němž ateista překročí hranici vedoucí k jiným světonázorům a otevře své vědomí vyšším kvalitám světa; pak má možnost správně se rozhodnout na základě tušených vnitřních dispozic