Snář sebepoznání

Hlemýžď

  • je symbolem proměny a častým spojovacím článkem mezi pudovou a citovou rovinou; často pohlcuje pudové symboly ve formě jiných, podstatně silnějších tvorů, proto může ohrožovat i pudového člověka; hlemýžď sám sebe může proměňovat nebo se v jeho těle mohou zrodit jiné symboly sjednocovacího procesu (např. ryby)
  • jeho rychlost pohybu a růstu: je odrazem vývoje lidské psýché na cestě od pudového k citovému, proto při zdárném postupu může rychlost pohybu či růst hlemýždě zcela odporovat zkušenostem z denního vědomí