Snář sebepoznání

Atentát

  • ukončuje určitou etapu života (bližší určení etapy je patrné z ostatních snových symbolů); je zcela jistě kladným prvkem pro budoucí život snícího, pokud ovšem není snící strůjcem atentátu
  • uskutečnit: viz zabít