Snář sebepoznání

Hltat, hltavost

  • hltavost symbolizuje bezuzdné propadnutí lákadlům hmotného světa a touhu po sexuálním uspokojení
  • symbolizuje promítnutí vlastních názorů a vlastního myšlení do postavy hltavého člověka za jediným účelem: asimilovat tuto negativní vlastnost nejprve pochopením a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti
  • hltáme či hltání jídla vidíme tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit; vítězství nad takovou vlastností ve vlastním chování nastane, když ji ve snu dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit